Heb jij wel eens een engel gezien?
22 december 2021 

Heb jij wel eens een engel gezien?

Heb jij wel eens een engel gezien?

Een engel die vrede en licht in het donker brengt?

Kerstfeest is een feest van lichtjes. Licht om het donker te verdrijven, want over het donker zwijgen we liever.

Maar om het licht werkelijk recht te doen, zouden we ook het donker moeten laten zijn wat het is. Als we het donker aan durven kijken in ons leven wordt het licht helderder en lichter. 


 "Als we de donkere kanten van het leven durven aan te kijken kunnen we ook beter het licht zien"


Heb jij wel eens een engel gezien? Een engel die vertrouwen, hoop, inzicht, moed je helpt lichter je weg te gaan? Ik zie ze regelmatig, ze laten mij voelen dat ik het niet alleen hoeft te doen.

Elke (moeilijke) situatie stelt ons voor een keuze om ons te openen voor mededogen voor ons zelf en anderen. Mededogen is een natuurlijk antwoord om de pijn in jezelf en anderen te verzachten. 

En ik geloof dat er een engel is die jou en mij hierbij helpt.

Of dat je er een kunt zijn voor iemand anders.

Zegen door de engelen
 

 Mogen de engelen je in hun schoonheid zegenen.
 Mogen ze stromen van zegeningen naar je toe sturen.

 Moge de engel van Bewustwording je hart zo beroeren
 dat het zich bewust wordt van wat eeuwig is in jou,
 van al het uitnodigende dat je rustig omringt.

 Moge de engel van Genezing je verwondingen
 tot verfrissende bronnen maken.

 Moge de engel van Verbeeldingskracht je in staat stellen
 om je op de echte drempels op je gemak te voelen bij je ambivalentie,
 en je dwars door de gloed van je tegenstrijdigheden heen
 aangetrokken te voelen tot nieuwe richtingen.

 Moge de engel van Mededogen je de ogen openen
 voor het ongeziene leed om je heen.

 Moge de engel van Wildheid opschudding brengen
 daar waar je leven tam en afgeschermd is
 en je meenemen naar waar het ware anders zijn huist,
 waar alles wat vervelend is in jou
 zijn eigen ritme kan vinden .

 Moge de engel van Eros je kennis laten maken
 met de schoonheid van je zinnen,
 zodat je je erfgoed kunt huldigen
 als tempel van de Heilige Geest.

 Moge de engel van Gerechtigheid
 je zo verontrusten
 dat je de kant van de armen en misdeelden kiest.

 Moge de engel van Bemoediging je bevestigen
 in je eigenwaarde en zelfrespect,
 omdat je door het leven gaat met de waardigheid
 die de scepter zwaait in je ziel.

 

Moge de engel des Doods zich alleen aandienen
 als je leven voltooid is
 en je al je gaven en talenten tot de drempel hebt gebracht
 waarop hun eeuwigheid kan schitteren.

 Mogen alle Engelen je beschutting bieden
 en je vreugdevolle bewaarders zijn.

 

O'Donohue’s Zegen van de Engelen

 

Mooie dagen van hoop, vrede en warmte toegewenst.

Veel kracht en moed als gemis voelbaar is.


Doe je al mee met vier weken lang  Op de drempel van 2022 

Vier weken lang krijg je iedere week inspiratieteksten, tips, handreikingen. Samen kijken we terug en zien we vooruit.
Ja ik wil meer weten


Warme groet 

Rijma