Zorg in de laatste levensjaren

Denk jij na over wat je wilt als jij kwetsbaarder wordt?

Bijvoorbeeld over hoe je woont, leeft en wat belangrijk voor je is om zo fijn mogelijk te leven ook in de laatste levensjaren?


Denk jij wel eens na over de dood?


Stel het gesprek hierover niet uit.

Maak het onderdeel van je leven.

Laat je dierbaren weten wat belangrijk voor je is.


Om dit gesprek te vergemakkelijken is er Donderdag 22 september een wijkgesprek wat georganiseerd wordt door werkgroep Zorg in de laatste levensjaren.


Deze bijeenkomst is een proef-wijkgesprek speciaal voor zorgverleners om kennis te maken met de werkgroep en om informatie op te halen om dit concept door te ontwikkelen.


Gesprekleiders:

Ilona van der Loos -  gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg bij Vivent

Rijma de Ruiter - Verzorgende IG bij Thuisbasis Brabant, gespecialiseerd in omgaan met verlies en rouw.


Ja! Ik doe mee!

verlies van gezondheid

Denk jij na over wat je wilt als het leven kwetsbaar wordt?

Praten over je levenseinde is belangrijk omdat:

  • Het helpt bij het maken van juiste keuzes
  • Het rust kan geven
  • Het helpt om bewuster te zijn van de mooie dingen in het leven
  • Je meer kunt genieten

Praten over de dood gaat over het leven

levensvragen

Stel het gesprek hierover niet uit

Maak het onderdeel van je leven

Laat je dierbaren weten wat belangrijk voor je is.


Denk jij na over wat je wilt als de dood nabij is? Bijvoorbeeld over waar je wilt sterven en welke zorg je wilt in de tijd daarvoor? Stel het gesprek hierover niet uit maar maak het onderdeel van je leven. Laat je dierbaren en zorgverleners weten wat belangrijk voor je is.


Leven in het licht van de dood geeft het leven waarde. 

Ja! Ik doe mee!

Wat gaan we doen?

levensverhaal

1: Denken

Bewustwording creëren om tijdig over de dood te praten en wensen en behoeften vast te leggen ten aanzien van zorg in de laatste levensjaren

levensverhaal

2: Voelen

Positieve houding tot stand brengen ten aanzien van het gesprek over de dood

levensverhaal

3: Doen

Elkaar inspireren over wat belangrijk is in de laatste levensjaren, het gesprek vergemakkelijken met naasten en eventuele zorgverleners

Doel

De zorg die in Nederland in de laatste levensjaren wordt geboden, sluit niet altijd aan bij wat iemands wensen en behoeften zijn. Dat blijkt uit een Rapport van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL, 2019).


De (zorg)organisaties die in de Bossche regio samenwerken, vinden dat dit beter kan en moet. Zij streven ernaar de zorg en ondersteuning in de laatste levensjaren beter af te stemmen op wat jij belangrijk vindt.


Het doel is:

  • Mogelijkheid bieden voor mensen in Den Bosch en omgeving om wensen en behoeften ten aanzien van de zorg en het overlijden vast te leggen
  • 85% van de mensen sterft op de plek van voorkeur (in 2025)


Ben jij zorgverlener en wil je mee praten?

Het gesprek over de dood is in ons werkveld belangrijk. Er is nog steeds veel angst rondom dit thema. Ook als zorgverleners zijn we er nog vaak verlegen mee en hebben we allerlei vragen. Hoe begin je een gesprek? Wat vraag je wel en wat niet? Wanneer praat je erover? Wat doe je als iemand er echt niet over wil praten?

Vanuit de werkgroep Zorg in de laatste levensjaren zijn we tools aan het ontwikkelen om dit gesprek tijdig te voeren, nog voor de laatste levensfase.

Wil jij meedoen om handvatten te ontwikkelen? Dit kunnen we doen door met elkaar als zorgverleners in gesprek te gaan.


Doe jij mee?

Wanneer:    Donderdag 22 september
Tijd:              13:30 tot 15:00
Locatie:       De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, 5231 AP ’s-Hertogenbosch

Deelname is gratis


Vragen?

Rijma de Ruiter info@rijmaderuiter.nl - 06-25463729

No opt-in form has been selected
levensvragen