Dezelfde wortels en toch anders

‘Zij is toch dood? Moeten we het er dan nu nog over hebben? Door er over te blijven praten maak je het alleen maar erger. Ik wil door met het leven.’

Enige tijd geleden is hun zus overleden. Een van de zussen zit tegenover mij. Ze wil graag praten over het leven en sterven met haar zus, maar het gaat zo moeilijk. Ze begrijpt het niet. ‘Hoe kan het toch dat we dezelfde ervaring hebben maar het zo verschillend beleven. We zijn beiden dezelfde zus verloren.‘ zucht ze.

Tegengestelde verlangens
Voor ieder had de zussenrelatie een andere betekenis. Wàt deze betekende laat zich aan de buitenkant moeilijk zien. Geen twee mensen zijn hetzelfde. Hoe we de wereld ervaren kan totaal verschillend zijn. Ieder kijkt vanuit zijn eigen bril en neemt zijn eigen innerlijke wereld gewaar. Als dit niet gedeeld wordt blijft dit verborgen voor elkaar.  Je eigen innerlijke wereld is niet vanzelfsprekend de beleving van de ander is.

Geheim
Het leven is een geheim waardoor ons gevoel en gedachten zijn verborgen voor elkaar, tenzij we het delen. En al kom je uit dezelfde stam toch kun je totaal verschillende wegen gaan. Om een brug naar elkaar te vinden is soms ingewikkeld. Niet iedereen heeft dezelfde behoefte. Dit kan een tegengesteld verlangen zijn.

Wat is het slechtste wat je kunt doen?
Het slechtste wat je kunt doen is je behoefte niet serieus nemen. Voorbij gaan aan je innerlijke stem.
Jouw behoefte vraagt om een antwoord.
Daarnaast helpt het niet door het gesprek te vermijden. Er is moed voor nodig om dit gesprek aan te gaan. Het kan angst oproepen om anders te zijn of buitengesloten te worden. We hebben allemaal een aangeboren behoefte om gehoord en gekend te worden. Ieder op zijn eigen wijze.

Wat is het beste wat je kunt doen?
Accepteren dat er verschillen zijn. Dat er geen goed of fout is aan een beleving. Je hoeft de strijd niet aan te gaan om te móéten praten.
De behoefte die jezelf hebt hoeft niet de behoefte van de ander te zijn.
Benoem dit zonder hier een waarde-oordeel over te geven. Verschillen mogen er zijn. Dit kan naast elkaar bestaan. Dat er verschil is, kan pijn doen en eenzaamheid geven. Dit kan niet altijd opgelost worden. Misschien kan het op een later moment wel. Wees hier open en eerlijk over.
Leg je eigen verlangen en behoefte niet op de schouders van de ander.

Sluit jezelf niet op
Zoek iemand waar je wèl mee kunt delen, die je verder helpt en ondersteunt, zodat je jezelf niet opsluit van binnen.
Praten over overledenen kan altijd. Het is heilzaam, normaal en gezond. Ook al is het lang geleden. Het is een deel van je liefde en je leven. Dat blijft eeuwig.