Iedereen kan schrijven

Schrijven stimuleert het geheugen.

Volgens onderzoek verwerken we informatie beter, wanneer we pen en papier gebruiken tijdens het studeren. De fysieke handeling van het schrijven heeft een positieve werking op het procedureel geheugen. Dat deel van de hersenen heeft zowel betrekking op motorische als op bepaalde cognitieve vaardigheden.

Schrijven maakt gelukkiger.

Wanneer hebt u laatst een lijstje gemaakt van alles waar u het leven dankbaar voor kunt zijn? Volgens een Amerikaans onderzoek loont het de moeite om een ‘dankbaarheidsdagboek’ bij te houden. Mensen die één keer per week de positieve zaken in hun leven neerschrijven, zijn veelal optimistischer.

Schrijven is goed voor de nachtrust.

Bovendien zou zo’n dankbaarheidsdagboek ook goed zijn voor uw nachtrust. Volgens onderzoek slapen mensen ook beter, als ze elke avond een kwartiertje de tijd nemen om neer te pennen waar ze dankbaar voor zijn.

Schrijven is goed voor lichaam en geest.

Schrijven is ook heilzaam op langere termijn. Schrijven heeft onder meer een gunstige werking op humeur, stress en depressies.